Mijn naam is Rob Verschuren en ik kom uit Tilburg. Ik ben amateur sinds 7 April 2005.
Voor dat ik geslaagt was ben ik heel actieve geweest op de 11 meter band ( zo als zo veel amateur ).
Ik heb er veel van geleerd van  die 11 meter band. In die tijd heb ik ook heel veel geluisterd
naar al die vreemde piepjes op de verschillende banden van mijn draagbare wereld ontvanger die
ik via de koptelefoon uitgang aan mijn computer had gehangen. Ik gebruikte als antenne een lang
stuk draad die ik in alle hoeken van mijn kamer vast had gemaakt en zo naar de antene ingang
van de radio had getransporteerd. Dat was het begin van de digitale modes
My name is Rob Verschuren and I come from Tilburg. I am an amateur since April 7, 2005.
Before I passed I was very active on the 11 meter band (like so many amateurs).
I learned a lot from that 11 meter band. During that time I also listened a lot
to all those strange beeps on the different bands of my portable world receiver that
I had connected to my computer via the headphone output. I used a long antenna as an antenna
piece of wire that I had attached in all corners of my room and so to the aerial entrance
transported from the radio. That was the beginning of the digital modes
Klik op het logo
Hier is het allemaal begonnen
op mijn zolder kamertje
This is where it all started
in my attic room
Vandaag de dag is het allemaal een stukje makkelijker als vroeger. Div. programma's voor de ammateurs zijn op het internet te vinden voor alle digitale modes enz.

De laatste tijd ben ik ook veel bezig met een SDR-Dongel om zoveel mogelijk sdr programma's uit te proberen. Het zijn niet alleen Windows programma's maar ook Linux en Android aplicatie's. Voor android zijn nog niet zoveel apps te verkrijgen die gratis zijn ( is wel jammer
) Kijk op mijn Amateur pagina voor meer info
Today it's all a little easier than it used to be. Misc. programs for the amateurs can be found on the internet for all digital modes etc.

Lately I've been busy with an SDR dongle to try out as many sdr programs as possible. It is not only Windows programs but also Linux and Android applications. There are not many apps available for android that are free (which is a pity).
Check out my Amateur page for more info